“Sometimes, if one dreams hard enough, one’s surroundings will change of their own accord.” Lévi Weemoedt - “There is always more on this earth than a human soul can see, no matter how slow his pace.” John Ruskin -“Life itself is the most wonderful fairytale.” Hans Christian Andersen - “The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do.” Walter Bagehot - “We have difficulty changing, even if it's only the position of our furniture.” George Perec

DEN BOSCH – De Sociale Sportschool combineert een serieuze work-out met een sociale component: sporters nemen ouderen in een rolstoel mee op bootcamp. Twee werelden komen samen in één team. De bootcamps hebben een surreëel karakter: rolstoelen worden als fitnessapparaten gebruikt. De Sociale Sportschool is uitgegroeid tot een landelijk platform waar meerdere sportscholen, bootcampclubs, en ouderenorganisaties zich bij aansluiten.
Lees meer...

HAREN – Een bijzondere biotoop van vrijwilligers onderhoudt de Hortus Botanicus in Haren. De vrijheid binnen de Hortus biedt vrijwilligers de mogelijkheid te ontsnappen aan een maatschappelijk keurslijf. Die kwaliteit wordt versterkt door de bouw van de Hortus Hermitage. Deze retreat biedt bezoekers de gelegenheid te overnachten in de Hortus en tijdelijk onderdeel te worden van de werkgemeenschap. Voor de bouw van de Hortus Hermitage wordt de oude inventaris van de Hortus hergebruikt.
Lees meer...

DEURNE – Sinds 2014 zijn Sjaak Langenberg & Rosé de Beer als kunstenaars 'embedded' op Het Rijtven, een leefgemeenschap voor mensen met ernstige verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Daar ontdekten zij dat bewoners die 24-uurs zorg hebben een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving: zij leren degenen die hen omringen zich te bezinnen op het tempo en de aandacht waarmee dingen worden gedaan. Door het levenstempo van de bewoners als leidraad te nemen ontstaat er op Het Rijtven een bijzondere variant van de slow movement.
Lees meer...


DEURNE – Mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking kunnen de hectische samenleving leren in het hier en nu te zijn. Samen met bewoners van Het Rijtven namen Sjaak Langenberg & Rosé de Beer meditatie-oefeningen en muziek op. Een knipoog naar de mindfullness hype, maar bovenal een authentiek geluid.
Lees meer...


AMSTERDAM – Sjaak Langenberg & Rosé de Beer namen deel aan de eerste Engaged Art Fair die werd georganiseerd door De Balie in samenwerking met galerie STAFF_ROOM.


HAREN – De Hortus Botanicus in Haren biedt niet alleen een veilig heenkomen aan planten, maar ook aan de mensen die er werken, ontdekten Sjaak Langenberg & Rosé de Beer toen zij kampeerden in de Hortus als artists in residence. Een kas met het opschrift Hortus Sanare - sanare is Latijns voor genezen - was hun interview- en presentatiesetting. Er werden mooie uitspraken gedaan over het werk in de tuin, en de verschillen tussen de wereld in de tuin en daarbuiten.
Lees meer...


Het kunstenaarsduo Sjaak Langenberg & Rosé de Beer onderzoekt gevraagd en ongevraagd het reilen en zeilen binnen woon- en werkgemeenschappen met een scherp oog voor de blinde vlekken die ontstaan als gevolg van gewoonten en routines. Als antwoord op de vraagstukken die binnen een gemeenschap leven ontwikkelen ze visies en interventies die zich vervreemden van de alledaagse gang van zaken en tegelijkertijd nieuwe handelingsperspectieven bieden voor alle betrokkenen. Door lokale problematiek in een groter maatschappelijk perspectief te plaatsen en ogenschijnlijk onverenigbare werelden met elkaar te verbinden ontstaat nieuwe speelruimte. Naast hun gezamenlijke praktijk is Sjaak Langenberg actief als spreker en tekstschrijver en Rosé de Beer als vormgever.

MANNEVILLE-LA-GOUPIL – Met hoge nood komen Sjaak Langenberg en Rosé de Beer op een landweggetje in Normandië terecht. Terwijl hij tegen een boom plast, ontdekken ze een informatiebord met de afbeelding van een aquarel van Eugène Delacroix. De totaal willekeurig gekozen plasplek is vereeuwigd en hangt in het Louvre.
Lees meer...