“Sometimes, if one dreams hard enough, one’s surroundings will change of their own accord.” Lévi Weemoedt - “There is always more on this earth than a human soul can see, no matter how slow his pace.” John Ruskin -“Life itself is the most wonderful fairytale.” Hans Christian Andersen - “The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do.” Walter Bagehot - “We have difficulty changing, even if it's only the position of our furniture.” George Perec

DEURNE - Mensen met een ernstige verstandelijke en lichamelijke beperking kunnen de hectische samenleving leren in het hier en nu te zijn. Tot die conclusie komen Sjaak Langenberg & Rosé de Beer in hun visie op leefgemeenschap Het Rijtven. Door het levenstempo van de bewoners centraal te stellen ontstaat er op Het Rijtven een bijzondere variant van de slow movement. Zo krijgt Het Rijtven een maatschappelijke meerwaarde: het is niet alleen een plek waar bewoners 24-uurs zorg krijgen, maar ook een bezinningsoord voor degenen die hen omringen en de buitenwereld.
Lees meer...

DEN BOSCH - De Sociale Sportschool is van start gegaan: sporters nemen zeventig- tachtig- en negentigjarigen mee op bootcamp, een serieuze work-out met een sociale component. Ouderen die zelf niet meer mobiel zijn of nauwelijks buiten komen, kunnen zo toch deel uitmaken van een sportieve én sociale activiteit. De bootcamp heeft een surreëel karakter: rolstoelen worden als fitnessapparaten gebruikt.
Lees meer...

HAREN - Sinds de Hortus Botanicus in Haren zijn wetenschappelijke functie verloor is de hortus op zoek naar nieuwe bestaansredenen. Een grote groep vrijwilligers onderhoudt de tuinen. Wat doet de zorg voor de tuinen met hen? Zorgen de mensen voor de planten of de planten voor de mensen? Door natuurbeleving en gezondheid te agenderen pogen Sjaak Langenberg & Rosé de Beer de relatie tussen de hortus en de wetenschap te herstellen. Kan de Hortus Botanicus veranderen in een Hortus Sanare, een eigentijds sanatorium? Om dit te onderzoeken kamperen Langenberg & de Beer in 2016 als artists-in-residence in de hortus.
Lees meer...


DEN BOSCH - Met hun Evenementenontwikkelbureau 'Zo Doen We Dat Hier' en 'De Mopperclub' bezochten Sjaak Langenberg & Rosé de Beer woonzorgcentra om ter plekke een antwoord te vinden op het door regels en contracten geïnstitutionaliseerde geraakte vrijwilligerswerk. Vrijwilligers en medewerkers die vasthouden aan gewoonten in de ouderenzorg frustreren vernieuwing. Risico's en experimenten worden vermeden. 'Hulp' kan volstrekt anders wordt georganiseerd en gepresenteerd als er minder in termen van 'zorg', 'vrijwilligerswerk' en 'activiteitenbegeleiding' zou worden gedacht. Lees meer ...

NIJMEGEN - Als je ziek wordt staat de tijd stil. Werknemers in de zorg komen vaak tijd tekort. Dit verschil in tijdsbeleving stellen Sjaak Langenberg & Rosé de Beer centraal in het plan dat zij ontwikkelden in opdracht van het Radboudumc Centrum voor Oncologie. Met de invoering van Radboudumc Mean Time maken Langenberg & de Beer mensen bewust van de verschillende tijdzones waarin zij verkeren.
Lees meer…DEN BOSCH - Ongeluk wordt geëxploiteerd en gevoed door de geluksindustrie. Zelfhulpboeken houden een worst voor met titels als 'Verander je leven in 7 dagen' en Tijd voor jezelf en toch alles doen'. In de stadsbibliotheek van Den Bosch staan zo'n 700 boeken over geluk in de schappen. Sjaak Langenberg & Rosé de Beer leenden alle boeken in één keer en lieten lege schappen achter.
Lees meer....Het kunstenaarsduo Sjaak Langenberg & Rosé de Beer onderzoekt gevraagd en ongevraagd het reilen en zeilen binnen woon- en werkgemeenschappen met een scherp oog voor de blinde vlekken die ontstaan als gevolg van gewoonten en routines. Als antwoord op de vraagstukken die binnen een gemeenschap leven ontwikkelen ze visies en interventies die zich vervreemden van de alledaagse gang van zaken en tegelijkertijd nieuwe handelingsperspectieven bieden voor alle betrokkenen. Door lokale problematiek in een groter maatschappelijk perspectief te plaatsen en ogenschijnlijk onverenigbare werelden met elkaar te verbinden ontstaat nieuwe speelruimte. Naast hun gezamenlijke praktijk is Sjaak Langenberg actief als spreker en tekstschrijver en Rosé de Beer als vormgever.

MANNEVILLE-LA-GOUPIL – Met hoge nood komen Sjaak Langenberg en Rosé de Beer op een landweggetje in Normandië terecht. Terwijl hij tegen een boom plast, ontdekken ze een informatiebord met de afbeelding van een aquarel van Eugène Delacroix. De totaal willekeurig gekozen plasplek is vereeuwigd en hangt in het Louvre.
Lees meer...